Kontakt

Predseda Spolku Martina Luthera: Mgr. Ondrej Peťkovský

Adresa: Veľké Stankovce 728,  913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 42020654

Bankové spojenie: SK25 8330 0000 0020 0141 3738   (nové číslo účtu!)

Fio banka, pobočka Trenčín

Telefón: 032 / 64 97 101

Mobil: 0903 218 143

Mail: o.petkovsky /gmail /com

 

Web: Mgr. Peter Fabok