Kontakt

Predseda Spolku Martina Luthera: Mgr. Ondrej Peťkovský

Adresa: Veľké Stankovce 728,  913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 42020654

Bankové spojenie: 4415776001 / 5600

Telefón: 032 / 64 97 101

Mobil: 0903 218 143

Mail: o.petkovsky /gmail /com

 

Web: Mgr. Peter Fabok,  faabok/gmail/com