III. valné zhromaždenie

Správa z III. valného zhromaždenia

V nedeľu, 18. októbra 2009 sa na pôde CZ ECAV Senica konalo III. valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera na Slovensku.
Počet prítomných – 52

Program:

• otvorenie

• privítanie hostí a ostatných prítomných

• bohoslužobná časť

• kázeň slova Božieho – dôst. br. biskup ZD ECAV Milan Krivda

• správa o hospodárení – Peter Fabok

• výročná správa predsedu SML Ondreja Peťkovského

• pozdravy hostí

• diskusia

• hlasovanie

• poďakovanie, záver

 

Po Vrútkach a Púchove sa hostiteľskej úlohy kvalitne zhostila Senica, ktorá je zároveň sídlom Myjavského seniorátu.
Prítomných z radov hostí i domáciach privítal a liturgiou poslúžil domáci farár a zároveň senior Juraj Šefčík.
Účastníkov bohoslužobnej časti Valného zhromaždenie pozdravil domáci zmiešaný spevokol.
Kázeň slova Božieho predniesol biskup ZD ECAV Milan Krivda.
Správu o hospodárení prečítal Peter Fabok.

Výročnú správu na základe textu z 1. Petra 1,8 a 9b podal predseda Spolku Ondrej Peťkovský, farár z Košece. Vo svojom príhovore použil i Lutherove slová „Boh ťa nepostavil mimo ľudí, ale medzi ľudí; lebo človek je stvorený aj kvôli iným“. Aj touto myšlienkou podporil pôvod i dôvod práce SML.
„Sme Pánom poverení, aby sme boli Jeho nástrojmi, nositeľmi požehnania a svedkami Jeho milosrdenstva”.

Výročná správa predsedu a správa o finančom vyúčtovaní sú súčasťou zápisnice.

Predseda Spolku Ondrej Peťkovský počas pracovnej časti stretnutia osobne odovzdal Stanislavovi Gurkovi, štatutárovi diakonického strediska vo Veľkom Slavkove „Domov na polceste“ dar – multimediálny projektor, ktorý zakúpil SML zo svojich finančných prostriedkov.
Predseda SML uviedol, že Spolok finančne prispel na potreby CZ ECAV Spišské Vlachy a takisto podporil vydavateľsko-misijné aktivity sesterskej Lutherovej spoločnosti v Prahe.

Ondrej Rišiaň, farár v Púchove, odovzdal Jurajovi Šefčíkovi umelecky stvárnenú Lutherovu ako symbolické odovzdanie štafety pri organizácii Valného zhromaždenia.

Slovenský SML na svojom Valnom zhromaždení poďakoval ústrednému Spolku v nemeckom Erlangen za finančnú pomoc, spoluprácu i odsúhlasenie zbierky v roku 2010 pre vybrané projekty našej cirkvi.

Prítomní v hlasovaní jednomyseľne schválili správu o finančnom vyúčtovaní a prijali výročnú správu predsedu.

Oficiálna stránka SML na Slovensku je www.spolok-martina-luthera.ecav.eu

Predseda Ondrej Peťkovský poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stretnutie zakončil modlitbou. Oficiálna časť Valného zhromaždenia v chráme Božom bola oficiálne uzavretá evanjelickou hymnou „Hrad prepevný“ /ES č. 263/.
Pre pozvaných hostí bolo v zborových priestorch pripravené občerstvenie.

Peter Fabok