Pozvánka na valné zhromaždenie

V mene Výboru Spolku Martina Luthera Vás srdečne pozývame 

na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera,

ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. 5. 2015  o  18,00 h  v evanj. kostole v Bratislave – Legionárska.

Hosť Dr. Rainer Stahl, gen. sekretár MLB z Erlangen (Nemecko), vo svojom príhovore nás oboznámi s otázkou – Ako ďalej v Spolkoch Martina Luthera? Cesta od závislosti k zodpovednosti.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

za Výbor SML   Mgr. O. Peťkovský